Kontakt

Hüttenallee 137
47800 Krefeld


(+49) 0 21 51 - 52 404 - 0
(+49) 0 21 51 - 52 404 - 50
info@timberland-finance.com

Vzťah rizika a výnosu

Strategický manažment rizík je základnou súčasťou investičnej filozofie v Timberland Fonds. A podľa tohto zamerania hodnotia naši manažéri portfólia prípadné riziká investície rovnako nekompromisne, ako sa usilujú o zisk. Pritom využívame podľa predstáv našich náročných investorov výhradne overené stratégie, ktoré sa osvedčili v rôznych trhových podmienkach.

Všeobecne však platí: kto chce využiť možnosť dosiahnuť vyššie výnosy, mal by mať v rámci svojej kapitálovej investície tiež určitú odvahu podstúpiť zdravé riziko. Obidve podmienky sú navzájom v nerozlučnom vzťahu. Manažment Timberland Fonds pritom zabezpečuje cieleným začlenením strategických nástrojov individuálne zmiernenie rizík kapitálovej investície, zaistenie výnosov a dokonca zmiernenie problematiky „inflácie“ vďaka variabilným investičným podielom vo forme zlatého portfólia. Čím by mal investor teraz ešte prispieť, je trocha času. Pretože tento faktor ovplyvňuje v konečnom dôsledku výrazne vzťah rizika a výnosu. A možno práve preto prichádza poznanie, že čas je drahý. O to dôležitejšie je využiť ho múdro.

to top