Kontakt

Hüttenallee 137
47800 Krefeld


(+49) 0 21 51 - 52 404 - 0
(+49) 0 21 51 - 52 404 - 50
info@timberland-finance.com

Myslet dále než jen na dnešní den. A přesně tak jednat.
Tak si peníze zachovají majetkovou hodnotu.

Největším nepřítelem strategické kapitálové investice je inflace. Plíživé znehodnocování peněz, ke kterému dochází na základě dlouhodobějšího zvětšování množství peněz státem nebo centrální bankou. V neposlední řadě z tohoto důvodu se především zlatu jako klasické ochraně před inflací dostává opět více pozornosti náročných investorů. Neboť zlato jako skutečná věcná hodnota ve fyzické formě je vždy stabilizujícím faktorem pro každé depozitum, zvyšuje majetek investorů a chrání navíc naprosto zřejmě před plíživým znehodnocováním.

Timberland získává pro svoje investory zlato ve fyzické podobě. Přitom investoři profitují z vysloveně výhodných nákupních podmínek, protože Timberland nakupuje zlato přímo od výrobce. Odpadají tak drahé marže prostředníků. Zlato se pojistí a pak se odděleně uschová u banky, která vede depozitum. Je chráněno emitentem, a pokud si to klient přeje, může být vydáno ve fyzické formě.

Ale také cílené investice do akcií Blue Chips výnosového portfolia tří majetkových účtů OptiMix společnosti Timberland představují solidní ochranu před inflací. Akcie nakonec představují reálné podíly v podnicích. A u investic do Blue Chips to konkrétně znamená: podíly na podnicích, které mají vedoucí postavení na celosvětovém trhu – tedy do reálných hodnot. Pozadí: Hodnota cenných papírů podniku stoupá vždy podle příslušné míry inflace. Nehledě vůbec na přírůstek hodnoty jednotlivých cenných papírů. To je filozofie společnosti Timberland: jedna investice – mnoho výhod!

to top